Support

Støttetjenester

Med vår erfarne globale støtteorganisasjon, kan vi administrere hele produktets livssyklus, fra installasjon til slutten av livet. Vår dedikerte helpdesk kan raskt løse tekniske problemer over hele verden ved å tilby støtte alle ukedager.

SLA-AVTALER

Med serviceavtaler sikrer vi oppetid for teknisk installasjon. Enten løser vi problemet eksternt, eller løser det ved hjelp av vårt globale nettverk av dyktige lokale teknikere. SLA kan tilpasses etter dine behov.

SENTRAL & LOKAL STØTTE

Med help-desk kan vi tilby våre kunder ekstern support fra kl. 07.00 til 23.00 mandag til søndag. Mange oppgaver kan løses eksternt. Vi kan også tilby overvåkingsfunksjoner, vedlikeholdsplanlegging, service på utstyr, oppdateringer av innhold og programvare, samt programmering av kontrollsystemer. Uansett hvor du er, kan vi tilby en tekniker i nærheten av deg. En del av vårt miljøarbeid er holdningen til å bruke et lokalt team når problemet ikke kan løses eksternt, noe som også er tids- og kostnadseffektivt.

Support Services for global virksomhet

Kontakt oss for mer info