3D VISUALISERING OG ANIMASJON

3D -VISUALISERINGER FOR ARRANGEMENTER

Vårt eget team av 3D tegnere gjør det mulig å frembringe fotorealistiske bilder, såkalte renderinger, og produserer tegninger med et gjennomgående høyt presisjonsnivå. Tegninger og 3D modeller blir så igjen grunnlag for maler, arbeidstegninger og prototyper, som så videreføres til produksjonsmiljøene for teknisk tegning. Gjennom hele prosessen benyttes anerkjente metoder og verktøyer, og vi lagrer og versjonerer tegninger i henhold til gjeldende standarder. Dette gjør at produksjonsmiljøene våre, ingeniører, bygg entreprenører og underleverandører kan levere produkter og tjenester med en høy grad av nøyaktighet uten behov for revisjon og feilretting i etterkant.

3D -visualiseringer og 3D -animasjoner kan produsere et bilde av et oppsett som ennå ikke er opprettet i virkeligheten. 3D -visualiseringer er derfor et verdifullt verktøy i utformingen og planleggingen av prosjekter som produktlanseringer, reklamer, virtuelle og fysiske arrangementer, underholdning og permanente installasjoner. Creative Technologies 3D -designere jobber i WYSIWYG, Syncronorm Depence, Twinmotion, Unreal og Cinema 4D for å lage inspirerende 3D -visualiseringer ved å kombinere kreative ideer og innovativ teknologi. Målet er å skape et bilde som er så realistisk som mulig.

Animasjonskreditt: Mattias Oslak, Creative Technology

En verdifull ressurs når du planlegger arrangementet eller prosjektet ditt

3D -visualisering er nyttig når du trenger å forhåndsvise utformingen av arrangementet eller prosjektet ditt, og det gir deg sjansen til å gjøre viktige endringer i tide før settet bygges. Visualiseringer minimerer også risikoen for misforståelser mellom alle involverte og er en måte å forstå kompliserte faguttrykk på og få en rask idé om hvilke visuelle effekter ulike typer teknologi vil bringe til en scene eller studio.

Creative Technologies designere jobber også med 3D-visualiseringer i forhåndsprogrammering av lys og videoinnhold før en produksjon setter i gang. Denne måten å jobbe på sparer tid på stedet på stedet og danner et grunnlag for det tekniske personalet som kommer for å sette opp utstyret.

Visualiseringer, animasjoner og gjengivelser brukes også ofte i salgsprosessen, og farger, logoer, møbler, materialer og visuelt innhold kan enkelt endres for å vise frem ideene dine for en kunde. Vårt store 3D -arkiv med arrangementer, møbler og teknisk utstyr gjør det enkelt å prøve forskjellige tekniske og scenografiske oppsett før du finner det som passer best for arrangementet.

Fordeler med en 3D -visualisering

  • Gir et bilde av økonomien i et tilbud.
  • Støtter utformingen av prosjektet på et tidlig stadium.
  • Gir en forhåndsvisning av scenedesign og tekniske oppsett.
  • Forenkler beregningen av teknologibehov og budsjett.
  • Gir støtte i valg av materialer og møbler.
  • Gir muligheten til å kontrollere kameravinkler, farger, lys og visuelt innhold i god tid.

Set design: Andreas Bini

Vil du vite mer om hvordan du kan dra nytte av 3D -visualiseringer i planleggingen av arrangementet eller prosjektet ditt? Fyll ut skjemaet, så kontakter vi deg med mer informasjon.

3D -VISUALISERINGER FOR ARRANGEMENTER

Kontakt oss hvis du vil vite mer