Service og Support

Servicetjenester

Installasjonsavdelingen i CT har som mål at alle installasjoner skal holde optimalt funksjonsnivå, slik at færrest mulig driftsforstyrrelser inntreffer.

Service og supportavdelingen deltar i både tilbudsarbeid og prosjektering slik at oppfølging, service og support blir optimalisert etter overlevering og driftsstart. Vi kjenner produkter og prosedyrer og kan derfor tilby skreddersydd oppfølging på alle nivåer.

Vi tilbyr serviceavtaler der kunden kan velge omfang, hyppighet, responstid og tilfang av reservekomponenter. CT har eget verksted på Vestby og personell som har spesialisert kompetanse på våre produkter. Våre medarbeidere blir kontinuerlig oppdatert via kurs og er sertifisert med dybdekunnskap for alle produkter vi leverer.

Trenger du support? Bruk knappen under for å komme til serviceportalen.

Vedlikehold og reperasjoner

Vi utfører vedlikehold og reparasjoner av utstyr som er blitt ødelagt eller innehar feil. I vår store utleieavdeling finnes det også god tilgang på utstyr som kan inngå som erstatning, dersom komponenter må tilbake til produsent. Det er også mulig å tegne supportavtale som gir tilgang på kompetent teknisk personell for å svare ut feil, spørsmål eller tekniske utfordringer innenfor en avtalt responstid. For de som har stort behov for oppetid kan det gjøres avtaler om å føre lager av kritiske komponenter.

Tilbakestilling og andre tjenester

Dagens installasjoner har i mange tilfelle en høy grad av teknisk kompleksitet og som krever spesialisert kompetanse å konfigurere. Dette gjør det normalt sett enklere for sluttbruker å operere, men vi erfarer også at funksjoner kan bli påvirket av enkeltarrangementer og av og til medføre at installasjonen ikke lenger fungerer som tenkt. Vi har derfor gjort det mulig å bestille tilbakestilling av installasjon etter gjennomført event eller arrangement.

Kontakt oss

Du kan ta kontakt med oss på serviceportalen vår.