Verksteder

Våre verksted

CT har flere verksteder for snekkerarbeider, maling, tekstil og scenografi, smier for mekaniske arbeider, lakkerings-BOX, verksteder for produksjon av komponenter og sammenstilling av elektronikk og for installasjon

Et særtrekk for CT er at de produkter vi leverer for salg og installasjon også brukes til daglig i vår utleieavdeling. Denne erfaringsbasen kommer våre kunder og leverandører til gode på mange områder. Det våre kunder opplever og erfarer ved bruk gir verdifull innsikt for oss. Det våre leverandører erfarer er at våre ansatte bidrar med produktutvikling og forbedringer.

Contact Norway