Systemintegrering

Systemintegrering

Creative Technology är välkänt för systemintegrering inom digital skyltning och fasta installationer. Vi erbjuder våra kunder spetskompetens och kostnadseffektiva lösningar med den senaste beprövade tekniken.

Digital skyltning

Vi skapar digitala skyltningssystem som är noga kvalitets-kontrollerade och utformade för varje specifikt projekt. Vi kan ansluta till en ny eller tidigare installerad nätverksinfrastruktur för att smidigt installera digital skyltning i exempelvis butiker, showrooms och på publika platser.

LED videoväggar

CT har ett skickligt ingenjörs- och programmeringsteam som ansvarar för att utforma och integrera LED-videoväggar i exempelvis butiker, köpcenter, kontorsmiljöer samt på sjukhus och flygplatser. Vi hjälper dig att ta fram rätt skärm till rätt plats.

Kontrollsystem

Creative Technology installerar kontrollsystem såsom pekpaneler för styrning av enheter såsom bildskärmar, ljudsystem, belysning och persienner. De intuitiva och användarvänliga styrsystemen gör det enkelt för våra kunder hantera utrustningen och fokusera på sin kärnverksamhet. Skulle det oförutsedda uppstå finns vår supportorganisation nära tillhands för att lösa problem lokalt och på distans.

Projekt- och produktionsledning

Vårt erfarna projektledar-team är delaktiga hela vägen: från designen av den tekniska lösningen, planering av resurser, till projektets genomförande. Vi följer upp och överlämnar projektet till vårt support-team när installationen är klar. Vi tillhandahåller dokumentation av levererad lösning, en viktig del i överlämnandet till support-teamet och kunden. Under utförandet av projektet skickar vi våra duktiga produktionsledare till platsen. De tar ansvar för vår leverans och bildar team med involverade parter. Vi förväntar oss det oförväntade, allt kan hända on-site. Vårt erfarna team är väl förberett och har kunskapen att lösa svåra situationer på plats.

Installation, konfiguration och test

Det finns många mjukvarualternativ att välja bland beroende på vilken teknisk utrustning som används. All mjukvara är noggrant testad och konfigurerad för att möta våra kunders behov. Var arbetet än i världen ska utföras finns vår globala räckvidd där för att hjälpa till. Vi säkrar kostnadseffektiva installationer där precision och slutresultatet är av högsta vikt.

Vill du veta mer om våra tjänster inom systemintegrering?

Kontakta oss för mer information